Wsparcie - środki publiczne na szkolenia

admin 05.06.2018

Wykaz przedsiębwzięć, które uzyskają dotację w obecnym roku:

Aktywne wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego przez rozbudowę globalnego serwisu i oprogramowania Open Source Wikia możliwą dzięki utworzeniu nowoczesnego środowiska testowego opartego na koncepcji Continuous Integration (CI).

Uproszczenie procesów biznesowych w przedsiębiorstwie E-Diagnostyka - Robert Gromada poprzez zaimplementowanie od a do Z innowacyjnej platformy B2B służącej do elektronicznej wymiany dokumentacji medycznej z partnerami.

Wszechstronne unowoczesnienie procesu realizacji usług handlowych pomiędzy PPH EWA-BIS Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie modelu telekomunikacyjnego typu B2B

Kompletne zaprojektowanie modularnej platformy do wspomagania zarządzania najważniejszymi elementami działalności MSP, dostępnej wszędzie i na każdym urządzeniu podłączonym do Internetu.

Kompletne opracowanie systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i integracji modeli biznesowych KOMATU - producenta mebli i urządzeń ze stali nierdzewnej dla gastronomii z jego PRZEDSTAWICIELSTWAMI HANDLOWYMI.

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na wynalazek pod nazwą: Dyspersyjne ferromagnetyczne tłumiki drgań lekkich konstrukcji inżynierskich.

Dystrybucyjna platforma internetowa typu B2B dla automatyzacji procesów zamawiania, kompletacji, dystrybucji i ekspedycji towarów handlowych pomiędzy firmą DINO Gorczyński Marcin a Partnerami.

E-kspert branży stolarki otworowej- budowa katalogów liderów branży i rozbudowa katalogu ogólnego o producentów drzwi, bram garażowych, akcesoriów okiennych i baterii słonecznych w konsumenckim portalu tematycznym Infookno.pl.|Innowacyjna e-usługa kształcenia specjalistów w dziedzinie systemu Linux przy wsparciu wirtualnego laboratorium oraz indywidualnej automatycznej adaptacji ścieżki mikro-kursów.

Teleinformatyczna platforma B2B jako narzędzie Service Desk obsługujące koordynację i kontrolę działań w zakresie administrowania i monitorowania systemów i zasobów IT Klientów firmy Venco oraz udostępniania modułu planowania produkcji w modelu SaaS.

Kompeksowe zarządzanie ochroną patentową wynalazków opracowanych przez Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej wraz z badaniem możliwości gospodarczego ich wykorzystania na świecie.

Nowe układy zawierające zdelokalizowane wiązania wielokrotne do zastosowań w organicznej optoelektronice: mono-, oligo- i polimeryczne układy tiofenowe funkcjonalizowane w pozycji 3 pierścienia tiofenowego wybranymi podstawnikami zawierającymi stereogeniczny heteroatom oraz policykliczne skondensowane węglowodory aromatyczne i heteroaromatyczne.

ON włącz zapotrzebowanie-stworzenie zdalnego serwisu przedsiębiorstwa Open Nexus Sp.z o.o. wsparciem aktualnego modelu zaopatrzenia w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Zaprojektowanie innowacyjnego procesu profesjonalnej analizy obrazu mającego zastosowanie w systemach nadzoru przeciwpożarowego obszarów leśnych poprzez realizację prac przemysłowych i rozwojowych

Optymalizacja i automatyzacja przepływu informacji handlowych oraz Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań B2B pomiędzy F.H. Motorol Kałkus Spółka Jawna a partnerami

Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i telezdalnych

Pozyskiwanie i realizacja zleceń usług montażu elektronicznego przy wykorzystaniu kooperacji przedsiębiorstw i automatyzacji platformy elektronicznej.

Rozbudowa sieci światłowodowej Serv-net o nowe lokalizacje dostaw Internetu szerokopasmowego - miejscowości zagrożone cyfrowym wykluczeniem w powiatach: żnińskim, mogileńskim i inowrocławskim.

Stworzenie e-usługi HACCP - Online umożliwiającej odbycie szkoleń oraz tworzenie interaktywnej dokumentacji zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności.

Wdrożenie w pełni nowatorskiego, w pełni kompleksowego procesu kompleksowej obsługi lokalizacji obiektów i optymalizacji modeli biznesowych na bazie dostępu do internetowego portalu opartego na elektronicznej platformie monitorującej i optymalizującej.

Opracowanie inteligentnego narzędzia tworzenia projektów koncepcyjnych domów jednorodzinnych i wspomagającego zarządzanie inwestycją budowlaną Wirtualny Architekt

Stworzenie mobilnego serwisu przetwarzania informacji i generowania raportów związanych z rynkiem nieruchomości wyposażonego w narzędzia diagnostyczne i publikacyjne.

Stworzenie internetowej platformy umożliwiającej publikację (self-publishing) i dystrybucję (sprzedaż) własnych materiałów cyfrowych o charakterze edukacyjnym.

Zaprojektowanie platformy cyfrowej do budowy i publikacji dokumentacji biznesowej przy pomocy sparametryzowanych modułowych szablonów, udostępnianych w modelu SaaS.|Opracowanie platformy oferującej automatyczną diagnozę stanu i poziomu kompetencji dzieci oraz możliwość ich rozwoju przy wykorzystaniu e-learningu innowacyjną metodą psychologii narracyjnej

Wdrożenie telefonicznego serwisu, w którym system komputerowy przekazywać będzie przez telefon informacje o usługach medycznych, farmaceutycznych i który dokonywać będzie rejestracji do przychodni.

Zainicjowanie i prototypowanie

totyp świadczenia dwóch nowych e-usług, SmartTopo dedykowanej dla wspinaczy skalnych oraz FlashGuide dla osób uprawiających bouldering, dedykowanych na urządzenia mobilne.

Uzyskanie ochrony prawnejw kraju i za granicą dla wynalazku objętego zgłoszeniem międzynarodowym PCT/PL2005/00006 Determining a predisposition to cancer

Formalne zgłoszenie ochrony własności przemysłowej poprzez rejestrację wzorów przemysłowych grzejników i grzałek jako element konkurencyjności grupy Terma Technologie Sp. z o.o. na rynku wspólnotowym

Wdrożenie dedykowanego modelu IT typu B2B w firmie Simplum w celu usprawnienia procesów zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi.

Wdrożenie elektronicznego procesu B2B integrującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy LTA Doradztwo Prawne Dopierała i Wspólnicy Spółka komandytowa a Partnerami.

Wdrożenie w pełni nowatorskiego modelu B2B usprawniającego realizację procesów biznesowych między firmą Sommerrey & Furmaga Kancelaria radców Prawnych Spółka partnerska a jej partnerami biznesowymi.

Wdrożenie internetowego modelu B2B integrującego przekazywanie informacji oraz zarządzanie realizowanymi zadaniami w zakresie prowadzonej działalności|Wdrożenie internetowej platformy klasy B2B koordynującej i obsługującej procesy zamówień, sprzedaży i dystrybucji pomiędzy Firmą Handlowo-Usługową VIK MAR a jej partnerami.

Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B integrującego procesy biznesowe firmy EUROKLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA oraz jej Partnerów.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego modelu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy Wilga Fruit Sp. z o.o., a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych.

Wdrożenie przez Blue Technology sp. z o.o. innowacyjnego procesu integrującego zarządzania procesami biznesowymi w zakresie zamówień, logistyki oraz obiegu dokumentów.

Wdrożenie modelu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami w celu automatyzacji procesów biznesowych w zakresie wynajmu samochodów oraz obiegu dokumentów księgowych.

Zaimplementowanie od podstaw modelu umożliwiającego elektroniczną wymianę danych w formacie EDI pomiędzy firmą ELEKTROS S.C. - Jerzy, Maria, Dominik, Barbara Jarzemscy, a jej partnerami

Uruchomienie i upowszechnienie automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy wnioskodawcą a Partnerami Orlen Projekt S.A. i Skanska S.A., poprzez Aplikację integrujacą systemy informatyczne partnerów DATCC

Wsparcie na dokonanie zgłoszenia patentowego na wynalazek: Elektroda do ablacji o nazwie MiniMax – chłodzona elektroda z 8 pierścieniami diagnostycznymi i przegubami końcowych pierścieni oceniającymi siłę nacisku.

Wsparcie procesów zarządzania Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz Instytucji Wdrażających (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie) – poprzez finansowanie kosztów realizacji 7. i 8. osi priorytetowej PO IG w 2008 roku

wzrost konkurencyjności SMT Software SA poprzez zaimplementowanie od a do Z kompleksowego Systemu Koordynacji Projektów i integrację z istniejącymi systemami spółek Grupy Adv.plTagi:
Najnowszy

Nieodpłatne szkolenia dla organizacji non profit

Jesteś aktywistą w organizacji non profit? Teraz masz szansę zgłosić wniosek o treningi i warsztaty kompetencyjne, które pozwolą poprawić jakość waszych projektów. Za udział w otrzymanym

Czytaj więcej...